Stichting

De Stichting MediaRidders is in 2007 opgericht. Het doel van de stichting is 'het maken van maatschappelijk betrokken mediaprojecten met een experimenteel en/of innovatief karakter'. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door deze projecten op freelance basis uit te besteden aan deskundigen op dit gebied.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Rita Iny (Stichting KinderMuziek en Samba Salad), Haye van der Werf (Heerwerf) en Hetty Hafkamp (voormalig burgemeester Bergen).

Eva Hilhorst en Jasmijn Snoijink zijn verantwoordelijk voor het uitvoerend bestuur.

Uitvoerend bestuur